Nascholing

PICC lijn verwijderen

Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Als specialist ouderengeneeskunde, huisarts, verpleegkundig specialist of verpleegkundige van een medisch technisch team komt u steeds vaker in aanraking met cliënten die het ziekenhuis verlaten met een PICC lijn. Bent u op de hoogte van de geldende protocollen en weet u materialen op de juiste manier te gebruiken? Of vraagt u zich af hoe u op een veilige manier een PICC lijn kunt verwijderen?

De scholing bestaat uit een digitale manual met instructie video’s en power point die u ter voorbereiding op de vaardigheidsles doorloopt. In de vaardigheidsles is er gelegenheid voor het stellen van vragen, casuïstiek uit eigen praktijk te bespreken en te oefen met deelvaardigheden rondom een PICC lijn.
Het doel van de scholing is dat u na afloop in staat bent zelfstandig een PICC lijn bij een volwassene te verwijderen, te flushen, bloed af te nemen of medicatie toe te dienen. 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend met 2 punten (V&VN) en 2 punten (ABC1). 

Kosten

De kosten per deelnemer zijn € 97,00 vrij van BTW. 

Inlichtingen

Martini Academie, tel. 050-524 6039; mail: martiniwijzer@mzh.nl