Nascholing

Stomazorg (verkort)

Verpleegkundige

Het verzorgen van cliënten met een stoma vraagt om een multidisciplinaire samenwerking en het toepassen van EBP/ best practices. Als zorgprofessional speel je daarbij een belangrijke rol en zijn kennis en vaardigheden op het gebied van stomazorg essentieel. Na deze scholing ben je in staat volgens de nieuwste inzichten effectieve zorg te verlenen aan een cliënt met een stoma en diens naasten.

Na deze vaardigheidsles kunt u

  • De anatomie en fysiologie van de darmen en urinewegen benoemen
  • Benoemen welke soorten (tijdelijke) stoma’s er zijn en welke aandachtspunten van belang zijn
  • Verwoorden welke complicaties kunnen optreden bij het verzorgen van een stoma en hoe deze voorkomen kunnen worden
  • Voedingsvoorwaarden bij een stoma
  • Benoemen welke middelen en materialen beschikbaar zijn voor het verzorgen van diverse stoma’s
  • Volgens de geldende protocollen en richtlijnen de verschillende stoma’s verzorgen

Accreditatie

Accreditatie is toegekend met 3 punten (V&VN)

Doelgroep

Verpleegkundigen, verpleegkundigen poliklinieken en verzorgenden.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn € 65,00 vrij van BTW. 

Inlichtingen

Martini Academie, tel. 050-524 6039; mail: martiniwijzer@mzh.nl