Nascholing

Stomazorg (verkort)

Verpleegkundige

Het verzorgen van cliënten met een stoma vraagt om een multidisciplinaire samenwerking en het toepassen van EBP/ best practices. Als zorgprofessional speelt u daarbij een belangrijke rol en zijn kennis en vaardigheden op het gebied van stomazorg essentieel. Na deze scholing bent u in staat volgens de nieuwste inzichten effectieve zorg te verlenen aan een cliënt met een stoma en diens naasten.

Na deze vaardigheidsles kunt u

  • De anatomie en fysiologie van de darmen en urinewegen benoemen
  • Benoemen welke soorten (tijdelijke) stoma’s er zijn en welke aandachtspunten van belang zijn
  • Verwoorden welke complicaties kunnen optreden bij het verzorgen van een stoma en hoe deze voorkomen kunnen worden
  • Voedingsvoorwaarden bij een stoma
  • Benoemen welke middelen en materialen beschikbaar zijn voor het verzorgen van diverse stoma’s
  • Volgens de geldende protocollen en richtlijnen de verschillende stoma’s verzorgen

Accreditatie

Accreditatie is toegekend met 3 punten (V&VN)

Doelgroep

Verpleegkundigen en verzorgenden

Kosten

De kosten per deelnemer zijn € 65,00 vrij van BTW 

Inlichtingen

Martini Academie, tel. 050-524 6039; mail: martiniwijzer@mzh.nl