Nascholing

Medische Ethiek: STOP! HOU OP! Ongezond gedrag - wiens zorg?

Huisarts
Arts-Assistent
Medisch specialist
Psycholoog
Specialist ouderengeneeskunde
SEH-arts
Arts Verstandelijk Gehandicapten

We staan als maatschappij voor een enorme uitdaging nu de zorgvraag toeneemt en de zorgkosten tegelijkertijd beheersbaar moeten blijven. Een betere gezondheid gaat samen met minder maatschappelijke kosten en minder zorgkosten.

Als dokter bent u iemand die (on)gezond gedrag bij individuele patiënten bespreekbaar kan maken. In uw medische praktijkvoering bent u waarschijnlijk dagelijks bezig met preventieve geneeskunde. Van vaccinaties tot aan de behandeling van bijvoorbeeld hypertensie: preventieve geneeskunde omvat vele activiteiten.

Maar maakt u ongezond gedrag ook bespreekbaar als dat geen direct verband houdt met de hoofdklacht? Is dat uw morele plicht? Of ongevraagde bemoeienis met iemands persoonlijke leven? Is het voor een patiënt onprettig om omgevraagd geconfronteerd te worden met zijn of haar ongezonde gedrag?

In de artseneed is opgenomen dat de dokter gezondheid zal bevorderen. Tegelijkertijd is in de eed vastgelegd dat de dokter de opvattingen van de patiënt eerbiedigt. Hoe kijkt u aan tegen deze (schijnbare) tegenstelling in onze gedragscode?

Graag wisselen we hierover met u van gedachten.

LET OP: De bijeenkomst vindt plaats in Best Western Plus Hotel Groningen Plaza en niet in het Martini Ziekenhuis. U kunt uw auto voor het hotel gratis parkeren.


Programma

18.00 Ontvangst met broodbuffet
18.20 

Introductie

Dick Rinkes, huisarts

18.30 

Voordracht van prof. dr. G.J. (Gerjan) Navis

Gerjan werkte, tot aan haar pensioen in 2022, als nefroloog en hoogleraar experimentele nefrologie (UMCG). Ze bekleedt tevens de leerstoel ‘voeding in de geneeskunde’. In 2022 kreeg ze een koninklijke onderscheiding voor haar grote inzet op het gebied van de preventieve geneeskunde.

19.10

Voordracht van Ronald Hünneman

Ronald studeerde filosofie aan de Universiteit van Groningen. Hij is theatermaker, publicist en docent. Hij ziet het als zijn taak als filosoof om mensen uit te dagen om hun geliefde stokpaarden te betwijfelen, zodat ze nieuwe denkwegen zien of zelfs in kunnen slaan.

19.50

Interactieve discussieronde

Onder leiding van Harmen Postema (internist - acuut geneeskundige, UMCG) en Maaike Pouw (AIOS Interne Geneeskunde)

20.10Pauze
20.30

Voordracht van prof. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes

Brigit werkt als hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief (RUG). Ze onderzoekt hoe het internationale recht kan bijdragen aan de bescherming van de gezondheid op mondiaal niveau. Ze mengt zich regelmatig in het publieke debat als het gaat om preventie van ongezond gedrag. 

21.10

Discussie en afsluiting

Door Harmen Postema en Maaike Pouw

21.40Napraten met hapje en drankje


Graag tot donderdag 6 april!


Het organisatiecomité,

Wilbert Janssen (internist-nefroloog)

Dick Rinkes (huisarts)

Ietsen de Groot, Hilde Hop en Margot Poot (AIOS Interne)