Het laatste nieuws

MartiniWijzer

28 mrt
2022

Op de klinische afdelingen binnen het Martini Ziekenhuis zal de komende periode bij bijna alle nieuw opgenomen patiënten de surprise question beantwoord gaan worden door de zorgverleners: “Zou het mij verbazen als deze patiënt de komende 12 maanden zal komen te overlijden?” Dit doen we om de bewustwording van de palliatieve fase te vergroten en hierbij passende zorg te kunnen bieden.

28 mrt
2022

Sinds begin 2021 kunnen vrouwen met een prolaps in dagbehandeling geopereerd worden in het Martini Ziekenhuis. De operatie gebeurt onder sedatie (roesje) en lokale verdoving.

28 mrt
2022

Begin maart is op verpleegafdeling Chirurgie (4D) een geriatrische trauma unit (GTU) geopend voor kwetsbare ouderen die via de spoed binnenkomen met een trauma aan het steun- en bewegingsapparaat.

16 mrt
2022

In het Martini Ziekenhuis blijven we voorlopig vasthouden aan alle bestaande corona maatregelen. Ook nu het kabinet heeft besloten dat alleen de basisadviezen nog gelden na 23 maart a.s. We zien een stijging in de opnames van patiënten met corona. Daarbij hebben we te maken met meer positief geteste zorgprofessionals. Daarom moeten we helaas opnieuw de reguliere zorg afschalen.

06 feb
2022

Als huisarts ben ik lid van onze lobbyclub en onderhandelaar LHV, waarvan de regionale Kring Groningen samensmelt met de ketenzorg-organisatie GHC en dienstenstructuur DDG, die dan een RHO gaan vormen. De eerste lijns club InEen adviseert mij over samenwerking. Als praktijkhouder ben ik bij de VPH aangesloten, als luis in de pels van de LHV.

06 feb
2022

De neurologen worden al enige tijd geconfronteerd met veel patiënten en een beperkte capaciteit. Dit resulteert helaas in een forse toegangstijd. Ook krijgen de neurologen dagelijks zeer veel telefoontjes van huisartsen, vooral 's middags. Om het voor de spoedneuroloog behapbaar te houden wordt tijdelijk de volgende werkwijze gevolgd:

04 feb
2022

In de CVA-zorgketen Groningen werken het Martini Ziekenhuis samen met UMCG, revalidatie instellingen (GRZ en MSR), TSN-thuiszorg en het multidisciplinair CVA-netwerk Groningen om de CVA-zorg zo goed mogelijk te organiseren. Het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt over de nazorg na een cva.

28 jan
2022

In het Martini Ziekenhuis in Groningen werken bijna 3.000 mensen samen voor de beste zorg. Wie zijn zij en wat doen ze precies? In deze aflevering spreken we kinderarts-allergoloog Gerbrich van der Meulen. Zij stond aan de wieg van het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK) dat nu tien jaar bestaat.

27 jan
2022

Sinds januari '22 kunt u de oogartsen digitaal consulteren via VIPLive. Het is het 18e specialisme van het Martini Ziekenhuis, dat u digitaal kunt consulteren.  Heeft u een vraag aan een oogarts, die even kan wachten? Stel hem dan via VIPLive en u krijgt binnen twee werkdagen antwoord. Als het om een rood oog gaat vinden we het fijn als u een foto meestuurt in de bijlage.

27 jan
2022

Het Martini Borstcentrum is gestart met een zorgpad app. Deze is gevuld met Martini-specifieke informatie over het zorgtraject bij borstkanker, van diagnose tot en met behandeling en nazorg.

30 dec
2021

In de laatste week van 2021 kijken we met gynaecoloog Robert Hakvoort, voorzitter van de Medische Staf van het Martini Ziekenhuis, terug op 2021. ‘Ik ben nu ruim een jaar stafvoorzitter en dus middenin de COVID-pandemie begonnen in mijn nieuwe rol. Terugkijkend kan ik alleen maar waardering uiten voor de inzet van iedereen die werkt in het Martini Ziekenhuis. We hebben ons nu al een aantal keren moeten opladen voor weer een nieuwe golf. En dat is heftig, ook omdat we telkens niet weten hoe en waar het eindigt.’

21 dec
2021

De urologen zien veel patiënten met een verhoogd PSA. Vanuit de richtlijnen wordt aangegeven pas een patiënt te evalueren bij een bevestigd verhoogd PSA. De urologen zien veel patiënten die met een enkel gemeten PSA waarde worden verwezen.

Previous Next