Het laatste nieuws

MartiniWijzer

02 jun
2022

We hebben goed georganiseerde praktijken en in triage uitmuntende uitblinkende assistentes. De huisartsen zijn hoogopgeleide, empathische, en kundige generalisten die ernstige zaken kunnen scheiden van de minder ernstige zaken. Onzin dingen filteren we.

01 jun
2022

Zoals u zult weten zijn de toegangstijden voor de Revalidatiegeneeskunde lang, iets dat uw patiënten, u en ons in de weg zit. Binnen de vakgroep hebben de revalidatieartsen, in samenspraak met de adviseurs transmurale samenwerking, nagedacht over het verbeteren van het toegankelijkheid en verkorten van de toegangstijden. En nee, voor u valse hoop krijgt, uitbreiding van de formatie is niet haalbaar.

01 jun
2022

Sinds enige tijd heeft de Cardiologie te maken met een toenemende druk op de poli, waardoor de toegangstijd voor nieuwe patiënten steeds verder stijgt. De druk wordt mede veroorzaakt door een grote hoeveelheid controlepatiënten.

24 mei
2022

Klaas Hoogenberg, internist in het Martini Ziekenhuis, heeft de zesde editie van het boek 'Praktische Insuline- en GLP1-RA-therapie' uitgereikt aan Mischa Hardieck, huisarts en adviseur transmurale samenwerking in het Martini Ziekenhuis. Het is een praktisch leerboek voor artsen, verpleegkundigen en andere behandelaars in de diabeteszorg, zowel in de eerste als tweede lijn. Iedereen die zich bezighoudt met diabeteszorg, vindt in dit boek praktische tips voor alledaagse werkzaamheden.

15 apr
2022

De Santeon ziekenhuizen slaan de handen ineen om samen zorg te digitaliseren. Samen bieden de ziekenhuizen patiënten straks een digitale voordeur waar zij terecht kunnen voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is.

12 apr
2022

Het aantal patiënten en medewerkers met corona daalt. Dankzij deze dalende besmettingscijfers en de goede vooruitzichten, versoepelt ook het Martini Ziekenhuis de coronamaatregelen. Patiënten en bezoekers hoeven vanaf 13 april geen mondneusmasker meer te dragen. Ook is het niet langer verplicht 1,5 meter afstand te houden. De bezoekregeling gaat terug naar normaal, en begeleiders zijn weer welkom mee te komen naar een afspraak.

02 apr
2022

Het is een gegeven dat de zorg in Nederland van hoogstaande kwaliteit is. De huisartsen hebben veel kennis, en is de zorg ‘’iets ingewikkelder’’ dan is er in heel Nederland op redelijke termijn specialistische kennis beschikbaar. Mooi geregeld, tussen de ‘’partners in de zorg’’. Maar pas op!

01 apr
2022

De werkdruk in het Martini Ziekenhuis is ongekend hoog. We hebben te maken met veel verzuim bij onze zorgprofessionals. Om ruimte te houden voor acute opnames en spoedzorg zijn we helaas opnieuw genoodzaakt geplande operaties af te schalen. Dit betekent dat we vanaf 1 april a.s. geplande operaties moeten afzeggen.

28 mrt
2022

Op de klinische afdelingen binnen het Martini Ziekenhuis zal de komende periode bij bijna alle nieuw opgenomen patiënten de surprise question beantwoord gaan worden door de zorgverleners: “Zou het mij verbazen als deze patiënt de komende 12 maanden zal komen te overlijden?” Dit doen we om de bewustwording van de palliatieve fase te vergroten en hierbij passende zorg te kunnen bieden.

28 mrt
2022

Sinds begin 2021 kunnen vrouwen met een prolaps in dagbehandeling geopereerd worden in het Martini Ziekenhuis. De operatie gebeurt onder sedatie (roesje) en lokale verdoving.

28 mrt
2022

Begin maart is op verpleegafdeling Chirurgie (4D) een geriatrische trauma unit (GTU) geopend voor kwetsbare ouderen die via de spoed binnenkomen met een trauma aan het steun- en bewegingsapparaat.

16 mrt
2022

In het Martini Ziekenhuis blijven we voorlopig vasthouden aan alle bestaande corona maatregelen. Ook nu het kabinet heeft besloten dat alleen de basisadviezen nog gelden na 23 maart a.s. We zien een stijging in de opnames van patiënten met corona. Daarbij hebben we te maken met meer positief geteste zorgprofessionals. Daarom moeten we helaas opnieuw de reguliere zorg afschalen.

Previous Next