16 maart 2022

Geen versoepelingen in het ziekenhuis, zorg onder druk

In het Martini Ziekenhuis blijven we voorlopig vasthouden aan alle bestaande corona maatregelen. Ook nu het kabinet heeft besloten dat alleen de basisadviezen nog gelden na 23 maart a.s. We zien een stijging in de opnames van patiënten met corona. Daarbij hebben we te maken met meer positief geteste zorgprofessionals. Daarom moeten we helaas opnieuw de reguliere zorg afschalen.

Alert op besmettingen
Het oplopend aantal besmettingen buiten het ziekenhuis maakt dat we extra alert zijn op besmettingen in het ziekenhuis. Allereerst omdat we in het ziekenhuis te maken hebben met kwetsbare patiënten, maar ook omdat de continuïteit van zorg in gevaar komt als te veel van onze zorgprofessionals besmet raken. Daarom is het onvermijdelijk dat we in het Martini Ziekenhuis, net als in de meeste andere ziekenhuizen, vasthouden aan de 1,5 meter afstand en het dragen van mondneusmaskers. Door vast te houden aan deze maatregelen kunnen we zoveel als mogelijk een veilige omgeving voor iedereen creëren. Daarmee dragen we er ook aan bij dat de reguliere zorg niet nog verder in gevaar komt.

Afschalen reguliere zorg
We zien dat er weer meer patiënten met corona opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Dit beeld zien we landelijk, en ook in het Martini Ziekenhuis. Daarom moet de zorg voor patiënten met corona in alle Nederlandse ziekenhuizen weer worden opgeschaald. In combinatie met een oplopend aantal zorgprofessionals dat door een besmetting niet kan werken, leidt dit helaas opnieuw tot het afschalen van reguliere zorg. Dat geldt ook voor de regio Noord-Nederland en het Martini Ziekenhuis.

Als een operatie niet door gaat, nemen we zo snel mogelijk contact op met de patiënt. De patiënt hoeft hier niet zelf achteraan te bellen. Op deze pagina kunt u alle afspraken rondom corona nalezen.Terug naar het nieuwsoverzicht