Nascholingsportaal

MartiniWijzer

07 jun
2023
Nieuw!
Huisarts
Medisch specialist
Specialist ouderengeneeskunde

Hierbij nodigen wij u uit voor de Compagnonscursus 2023, op Vlieland.

08 jun
2023

In deze interactieve cursus leert u klinische onzekerheden in eigen praktijk te herkennen en Evidence Based Practice (EBP) kennen.

14 jun
2023
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Het doel van de training is dat de deelnemer na afloop van de training in staat is zelfstandig een perifeer infuus bij een volwassene in te brengen volgens het daarvoor geldende protocol.

15 jun
2023
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het uitvoeren van een CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en een APD (Automatische Peritoneaal Dialyse) bij een cliënt met nierfalen.

28 jun
2023
Nieuw!
Huisarts
Medisch specialist
Specialist ouderengeneeskunde

Hierbij nodigen wij u uit voor de Compagnonscursus 2023, op Vlieland.

28 jun
2023
Nieuw!

DCG, Martini Niercentrum en UMCG werken samen in het verzorgen van een webinar!

29 jun
2023
Verpleegkundige

In deze cursus gaat u met een kleine groep EBP-gebruikers aan de slag met uw eigen klinische onzekerheid. Gedurende de dag doorloopt u vrijwel alle stappen van Evidence Based Practice (EBP).

04 jul
2023
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het verzorgen van een PICC lijn. Het flushen, medicatie toedienen, bloed afnemen en indien van toepassing het afkoppelen van een elastomeerpomp (Folfusor®) bij volwassenen. Het doel van de scholing is dat u na afloop in staat bent een PICC lijn bij volwassenen te verzorgen, te flushen, medicatie toe te dienen, bloed af te nemen en indien van toepassing een elastomeerpomp (Folfusor®) af te koppelen.

11 sep
2023
Verpleegkundige

In deze cursus gaat u met een kleine groep EBP-gebruikers aan de slag met uw eigen klinische onzekerheid. Gedurende de dag doorloopt u vrijwel alle stappen van Evidence Based Practice (EBP).

19 sep
2023

In deze meerdaagse opleiding leert u een klinisch relevante onderzoeksvraag te formuleren en deze te beantwoorden aan de hand van de vijf stappen van Evidence Based Practice (EBP).

19 sep
2023
Verpleegkundige
Verzorgende

In deze scholing leert u aan de hand van de stappen van het klinisch redeneren en het toepassen van redeneerhulpen een patiënt/ cliënt zorgvuldig in kaart te brengen.

20 sep
2023
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Het doel van de training is dat de deelnemer na afloop van de training in staat is zelfstandig een perifeer infuus bij een volwassene in te brengen volgens het daarvoor geldende protocol.