28 maart 2022

Geriatrische Trauma Unit gestart

Begin maart is op verpleegafdeling Chirurgie (4D) een geriatrische trauma unit (GTU) geopend voor kwetsbare ouderen die via de spoed binnenkomen met een trauma aan het steun- en bewegingsapparaat.

De GTU is een mooie samenwerking tussen Geriatrie, Orthopedie, Chirurgie en de Spoedeisende Hulp. In het hele zorgpad is meer aandacht voor kwetsbare ouderen en hun specifieke zorgbehoefte. Dit is nodig omdat zij vaak een complex ziektebeeld hebben. Dit kan de inschatting van de juiste behandeling lastig maken. Bovendien neemt door de vergrijzing het aantal kwetsbare patiënten in ziekenhuizen alleen maar toe.


GTU in de praktijk

Het gaat om 70-plussers met een gebroken heup, 80-plussers met een trauma en ouderen tussen de 70 en 80 met een kwetsbare gezondheid. De arts van Orthopedie, Chirurgie of de SEH belt de geriater wanneer een kwetsbare trauma patiënt wordt herkend. Afhankelijk van de complexiteit brengt het geriatrieteam (een geriatrieverpleegkundige, een arts-assistent en een geriater) in kaart. Alleen de zeer kwetsbare patiënten gaan naar de GTU.

Het principe van een Geriatrische Trauma Unit wordt in steeds meer ziekenhuizen toegepast. Geriater Aafke van der Knaap: 'Voorheen kwamen alleen 70-plussers met een gebroken heup in aanmerking voor geriatrische medebehandeling. Terwijl een 70-plusser met een breuk elders in het lichaam precies dezelfde problematiek kan hebben als een kwetsbare oudere. Doordat dit nu wetenschappelijk is aangetoond, zijn de richtlijnen aangepast. Uit onderzoek blijkt dat dit in de praktijk tot betere zorguitkomsten leidt.' De betrokkenheid van de geriater is dus groter bij de GTU. Van der Knaap: 'We behandelen niet alleen postoperatief, maar juist ook preoperatief. Dit is nuttig omdat we dan ook kunnen adviseren over de meeste passende behandeling, of zelfs over niet behandelen.'


Samen voor de beste zorg

Het sleutelwoord is multidisciplinaire zorg. Een arts-assistent geriatrie neemt de zaalvisite over zodra de (orthopedisch) chirurg de patiënt postoperatief vrij geeft. Iedere GTU patiënt wordt in een wekelijks MDO besproken met het multidisciplinaire team: de diëtiste, fysiotherapeut, vaktherapeut en op indicatie alle andere paramedische en psychosociale disciplines. Een mooie toevoeging aan de GTU zijn de plannen voor een huiskamer op 4D, om patiënten vanaf de eerste opnamedag te activeren. In de huiskamer wordt therapie aangeboden door vrijwilligers, onder leiding van een vaktherapeut, met behulp van het HELP-programma. Van der Knaap: 'Bovendien wordt de samenwerking gezocht met de verpleeghuizen in de regio om na te gaan hoe we in de toekomst de aansluiting tussen het ziekenhuis en de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) kunnen optimaliseren.'


Geriater Aafke van der Knaap en bestuurslid Tamara Kroll tijdens de opening van de GTUTerug naar het nieuwsoverzicht