28 maart 2022

Surprise!

Op de klinische afdelingen binnen het Martini Ziekenhuis zal de komende periode bij bijna alle nieuw opgenomen patiënten de surprise question beantwoord gaan worden door de zorgverleners: “Zou het mij verbazen als deze patiënt de komende 12 maanden zal komen te overlijden?” Dit doen we om de bewustwording van de palliatieve fase te vergroten en hierbij passende zorg te kunnen bieden.

Als onderdeel van de implementatie kunt u als huisarts gebeld worden indien bij uw patiënt de surprise question met ‘nee’ wordt beantwoord. U wordt dan gevraagd of u zich herkent in deze markering van een mogelijk beperkte levensverwachting, of u dit al eerder met patiënt heeft besproken en wellicht al proactieve zorgplanning bent gestart. De antwoorden worden genoteerd in het klinisch dossier.
Voor patiënten kan het betekenen dat het proactieve zorgplanning gesprek eerder wordt gevoerd en het behandelbeleid hierop wordt aangepast. U wordt hier uiteraard over geïnformeerd door het betreffende opnamespecialisme.

In november 2022 wordt de invloed van de invoering van de surprise question onderzocht. Relevante uitslagen zullen we nadien ook met u delen. Vragen? Mail dan naar palliatiefteam@mzh.nl

 Terug naar het nieuwsoverzicht