21 december 2023

Martini Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2024

In het najaar maakt het Martini Ziekenhuis financiële afspraken met de zorgverzekeraars. De afgelopen periode is intensief onderhandeld. Dat heeft er toe geleid dat het Martini Ziekenhuis voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract heeft afgesloten.

Ton Tiebosch, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘Ook dit jaar waren de onderhandelingen met de zorgverzekeraars stevig. Het is dan ook fijn dat we met alle zorgverzekeraars passende afspraken hebben kunnen maken voor 2024. Het is voor verzekerden in onze regio goed nieuws te weten dat ze zo nodig in het Martini Ziekenhuis terecht kunnen voor goede ziekenhuiszorg .’

De verwachting van het Martini Ziekenhuis en de zorgverzekeraars is dat voor 2024 voldoende zorg is ingekocht om verzekerden het hele jaar te kunnen inplannen. Marieke van Kralingen, directeur Klant & Markt bij het Martini Ziekenhuis: ‘Natuurlijk is dit een inschatting, want we weten nog niet hoeveel mensen voor welke zorgverzekeraar gaan kiezen en welke zorg zij nodig hebben. Maar zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraars zijn het er over eens dat we een gezamenlijke inspanningsplicht hebben om verzekerden tot en met het einde van 2024 in te kunnen plannen. En dat ook als de budgetten onverhoopt worden overschreden, er in gezamenlijkheid een oplossing moet worden gezocht.’


Bekijk het actuele overzicht van contracten.
Terug naar het nieuwsoverzicht