28 maart 2024

Transmuraaltje: past deze zorg mij?

Kunnen we samen de zorg toegankelijk houden? Als huisartsen hebben we een basisaanbod aan zorg die we moeten kunnen leveren, daarnaast is er een extra aanbod (zie LHV Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2022). We kunnen elkaar als huisartsen onderling versterken, door elkaar te vragen, door de kaderhuisarts te vragen en ook dit extra aanbod samen op lossen. Het ‘’extended brain’’ en dus kennis is enorm onder ons als huisartsen.

Dus kan jij Mirena’s doen en je collega niet, dan doe jij wel de CTS-injectie; een mooie ruil. Ben je goed in diabetes, maar minder in chirurgie, een lipoom is toch zo verwijderd; met een SGLT2-remmer plas je veel meer glucose uit. Kennis delen.


Op zoek dus naar een goed overdracht systeem als huisartsen onderling, VIP live heeft hier al een module voor!
Kunnen we verwijzingen naar het ziekenhuis ombuigen naar een advies? Dat is passend voor de patiënt en de huisarts, deze weet natuurlijk niet alles, alhoewel zij de NHG standaard kan spellen. En toch; soms verwacht (eist?) de patiënt een verwijzing; soms wil je de autoriteit van de specialist gebruiken; soms is het even moeilijk om huisarts te zijn van een patiënt. In ZorgDomein kan de huisarts aanvinken of het ‘op verzoek van de patiënt’ is of dat het gaat om een ‘advies en terugverwijzing’. Op basis van goed triëren kan een specialist de vraag met een advies ombuigen, wat enorm scheelt voor de wachtlijst. Kennis delen.


Op zoek dus naar een goed efficiënt systeem dat dit advies van specialist naar huisarts goed kan regelen, ZorgDomein gaat hiervoor een proef starten.

Kunnen we de ziekenhuizen in de regio beter laten samen werken? Nu zijn de wachttijden voor een regulier consult neurologie tussen de 150 en 200 dagen in de regio, voor de gynaecologie tussen de 21 en 180 dagen, oogheelkunde tussen de 150 en 300 dagen, cardiologie tussen de 21 en 60 dagen en voor de interne tussen de 60 en 200 dagen. Dan wordt het voor de huisarts een enorme ‘puzzel’ om de patiënt tijdig de juiste zorg te laten krijgen. En wordt het voor de specialist een enorme ‘puzzel’ om deze zorg op het goed moment aan te bieden. Kunnen we de ziekenhuizen vragen om bepaalde patiëntenstromen te concentreren in een bepaald ziekenhuis, een portfolio? Kan het UMCG gevraagd worden, het onderzoek met een halve dag minder in de week af te schalen, en de poli bij elke UMCG-arts een halve dag te vullen met nieuwe ‘niet-complexe- patiënten? Kunnen we als moedige dokters zeggen tegen de burgers dat -onzin- zorg niet meer geleverd wordt? Kunnen we meer(basis) artsen op de poli en praktijk inzetten om onder supervisie minder complexe zorg te leveren? Moeten we het komende jaar een verbod uitvaardigen dat symposia voor artsen niet meer bezocht worden, want we hebben onze poli’s overvol? Werk delen.


Op zoek dus naar de zorgverzekeraar die haar zorgplicht serieus neemt, en haar patiënt helpt aan toegankelijke en tijdige zorg (conform de aanwijzing van de NZA).


Mischa J. Hardieck, huisarts en adviseur transmurale samenwerking

Aarzel niet om te reageren: m.hardieck@mzh.nlTerug naar het nieuwsoverzicht