Nascholingsportaal

MartiniWijzer

14 feb
2023
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Het doel van de training is dat de deelnemer na afloop van de training in staat is zelfstandig een perifeer infuus bij een volwassene in te brengen volgens het daarvoor geldende protocol.

14 feb
2023
Nieuw!
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Arts Verstandelijk Gehandicapten

De kinderartsen nodigen u graag uit voor hun digitale praktische nascholing, waarin diverse thema's aan de orde komen.

16 feb
2023
Nieuw!
Longfunctieanalist

Op 16 februari ontvangen wij u graag voor het Martini Longfunctie symposium

07 mrt
2023
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het verzorgen van een PICC lijn. Het flushen, medicatie toedienen, bloed afnemen en indien van toepassing het afkoppelen van een elastomeerpomp (Folfusor®) bij volwassenen. Het doel van de scholing is dat u na afloop in staat bent een PICC lijn bij volwassenen te verzorgen, te flushen, medicatie toe te dienen, bloed af te nemen en indien van toepassing een elastomeerpomp (Folfusor®) af te koppelen.

09 mrt
2023
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het uitvoeren van een CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en een APD (Automatische Peritoneaal Dialyse) bij een cliënt met nierfalen.

14 mrt
2023
Nieuw!
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Arts Verstandelijk Gehandicapten

De gynaecologen nodigen u graag uit voor hun nascholing in het Martini Ziekenhuis. We starten met een plenaire presentatie over vulva, -en cervixafwijkingen. Na een korte pauze vinden er drie praktische workshops plaats. Graag tot dinsdag 14 maart!

16 mrt
2023
Nieuw!
Verpleegkundige
Verzorgende

De stomaconsultenten van het Martini Ziekenhuis Groningen organiseren een workshop voor zorgprofessionals werkzaam in de Thuiszorg- en/of Verpleeg - Verzorgingshuizen.

16 mrt
2023
Nieuw!
Verpleegkundige
Verzorgende

De stomaconsultenten van het Martini Ziekenhuis Groningen organiseren een workshop voor zorgprofessionals werkzaam in de Thuiszorg- en/of Verpleeg - Verzorgingshuizen.

20 mrt
2023
Verpleegkundige

In deze cursus gaat u met een kleine groep EBP-gebruikers aan de slag met uw eigen klinische onzekerheid. Gedurende de dag doorloopt u vrijwel alle stappen van Evidence Based Practice (EBP).

05 apr
2023
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Het doel van de training is dat de deelnemer na afloop van de training in staat is zelfstandig een perifeer infuus bij een volwassene in te brengen volgens het daarvoor geldende protocol.

06 apr
2023
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het uitvoeren van een CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en een APD (Automatische Peritoneaal Dialyse) bij een cliënt met nierfalen.

06 apr
2023
Nieuw!
Huisarts
Arts-Assistent
Medisch specialist
Psycholoog
Specialist ouderengeneeskunde
SEH-arts
Arts Verstandelijk Gehandicapten

We staan als maatschappij voor een enorme uitdaging nu de zorgvraag toeneemt en de zorgkosten tegelijkertijd beheersbaar moeten blijven. Een betere gezondheid gaat samen met minder maatschappelijke kosten en minder zorgkosten.