Nascholingsportaal

MartiniWijzer

29 feb
2024
Verpleegkundige

Krijgt u in uw dagelijkse praktijk regelmatig te maken met het toedienen van medicatie via perifeer infuus, het verwisselen van een systeem of verzorgen van een perifeer infuuscanule maar voelt u zich onvoldoende bekwaam om deze voorbehouden handeling uit te voeren? Of hebt u behoefte om de diverse handelingen weer eens te oefenen met een ervaren collega? Kom dan naar deze praktische bijscholing

29 feb
2024
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het verzorgen van een PICC lijn. Het flushen, medicatie toedienen, bloed afnemen en indien van toepassing het afkoppelen van een elastomeerpomp (Folfusor®) bij volwassenen. Het doel van de scholing is dat u na afloop in staat bent een PICC lijn bij volwassenen te verzorgen, te flushen, medicatie toe te dienen, bloed af te nemen en indien van toepassing een elastomeerpomp (Folfusor®) af te koppelen.

04 mrt
2024
Nieuw!
Huisarts
Verpleegkundig specialist

De vaatchirurgen bieden u de mogelijkheid om mee te kijken op de Diabetische Voetenpoli. U loopt mee in het team van een revalidatiearts, wondverpleegkundige, evt podotherapeut , evt gipsverbandmeester en vaatchirurg.

07 mrt
2024
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het uitvoeren van een CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en een APD (Automatische Peritoneaal Dialyse) bij een cliënt met nierfalen.

11 mrt
2024
Medisch specialist
Verpleegkundige

In deze 1 - daagse herhaalcursus wordt u als teamleider en als teamlid getraind in de specialistische reanimatie van volwassenen

12 mrt
2024
Verpleegkundige

In deze cursus gaat u met een kleine groep EBP-gebruikers aan de slag met uw eigen klinische onzekerheid. Gedurende de dag doorloopt u vrijwel alle stappen van Evidence Based Practice (EBP).

14 mrt
2024
Nieuw!
Huisarts

Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de dermatoloog? Loop dan een keer mee met het algemene spreekuur, waar ook ingrepen worden gedaan. U bent van harte welkom!

15 mrt
2024
Nieuw!

In deze officiële NRR gecertificeerde training leert u een baby en kind te reanimeren en gebruik te maken van een automatische externe defibrillator (AED).

18 mrt
2024
Nieuw!
Huisarts

Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de dermatoloog? Loop dan een keer mee met het algemene spreekuur, waar ook ingrepen worden gedaan. U bent van harte welkom!

21 mrt
2024
Medisch specialist
Verpleegkundige

De Martini Academie organiseert de officiële NRR gestandaardiseerde ALS Provider cursus

27 mrt
2024
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het verwijderen van een PICC lijn.

28 mrt
2024
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Het doel van de training is dat de deelnemer na afloop van de training in staat is zelfstandig een perifeer infuus bij een volwassene in te brengen volgens het daarvoor geldende protocol.