Nascholing

Perifeer infuus inbrengen– VBH (vaardigheidsles)

Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Het doel van de training is dat de deelnemer na afloop van de training in staat is zelfstandig een perifeer infuus bij een volwassene in te brengen volgens het daarvoor geldende protocol.

Krijg jij in je dagelijkse praktijk regelmatig de vraag om een perifeer infuus in te brengen bij een volwassene maar voel je je onvoldoende bekwaam om deze voorbehouden handeling uit te voeren? Of heb je behoefte om te oefenen met een ervaren collega? Kom dan naar deze bijscholing.

De bijscholing bestaat uit een e-module van 1 uur en een vaardigheidsles van 1 uur in het skillslab.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend met 2 punten (V&VN).

Doelgroep

Verpleegkundigen.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn € 65,00 vrij van BTW, inclusief e-learning module. 

Inlichtingen

Martini Academie, tel. 050-524 6039; mail: martiniwijzer@mzh.nl