Reeks

Evidence-Based Practice

De huidige maatschappij vraagt om transparante wetenschappelijk onderbouwde zorg, waarbij shared decision making een steeds belangrijkere rol inneemt

De moderne patiënt is een kritische patiënt. Betrokkenheid van zorgprofessionals bij onderzoek zorgt voor een grotere geneigdheid tot implementatie van kennis die hieruit voortvloeit. Daarnaast stelt het de zorgprofessional in staat tot het formuleren van nieuwe klinisch relevante onderzoeksvragen. Dit zal zich uiten in inspiratie voor nieuw onderzoek en dus verbetering van kwaliteit van zorg. Evidence-Based Practice (EBP) houdt in dat je in staat bent te handelen op basis van een combinatie van wetenschappelijk bewijs, klinische expertise en voorkeur van de patiënt binnen een bepaalde context.

Programma

Dag 1introductie EBP en zoekbare vraag ASK/AWARENESS
Dag 2PICO en zoeken in zoekmachines ASK/ ACCESS
Dag 3vervolg zoeken en theorie beoordelen artikelen ACCESS/APPRAISE
Dag 4beoordelen eigen artikelen APPRAISE
Dag 5APPRAISE/APPLY/AWARENESS
Dag 6APPLY/AWARENESS
Dag 6,5AWARENESS (Slotsymposium)

Accreditatie

Accreditatie is toegekend met 36 punten (V&VN).

Doelgroep

Zorgverleners met affiniteit voor EBP. 

Kosten

De kosten per deelnemer zijn € 695,00 inclusief lunch, vrij van BTW

Inlichtingen

Martini Academie, tel. 050-524 6039; mail: martiniwijzer@mzh.nl