Nascholingsportaal

MartiniWijzer

06 dec
2022
Verpleegkundige

In deze scholing leert u alles over het uitvoeren van een CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en een APD (Automatische Peritoneaal Dialyse) bij een cliënt met nierfalen.

07 dec
2022

De Martini Academie organiseert de officiële NRR gestandaardiseerde ALS Provider cursus

07 dec
2022
Nieuw!
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Arts Verstandelijk Gehandicapten

De Urologen nodigen u graag uit voor hun praktische, digitale nascholing van 2022. De inschrijving is geopend!

13 dec
2022
Verpleegkundige

Als verpleegkundige in de thuiszorg of VVT word je in toenemende mate geconfronteerd met een cliënt met een PICC lijn.

14 dec
2022
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Het doel van de training is dat de deelnemer na afloop van de training in staat is zelfstandig een perifeer infuus bij een volwassene in te brengen volgens het daarvoor geldende protocol.

09 jan
2023
Nieuw!
Verpleegkundige

In deze training wordt u voorbereid op het landelijk examen herregistratie BIG-register of bijgeschoold om uw vak als verpleegkundige weer op te pakken.

17 jan
2023
Nieuw!
Huisarts
Medisch specialist
Specialist ouderengeneeskunde
SEH-arts
Arts Verstandelijk Gehandicapten

Dinsdag 17 januari luiden we het nieuwe (scholings)jaar in met het traditionele DoktersDiner. In workshops stellen de nieuwe specialisten zich voor met een presentatie, waarna een heerlijk en gezellig buffet volgt. Een ideale gelegenheid om collega's te ontmoeten en uw kennis over tal van onderwerpen op te frissen.

10 feb
2023
Verpleegkundige

Het verzorgen van cliënten met een stoma vraagt om een multidisciplinaire samenwerking en het toepassen van EBP/ best practices. Als zorgprofessional speel je daarbij een belangrijke rol en zijn kennis en vaardigheden op het gebied van stomazorg essentieel. Na deze scholing ben je in staat volgens de nieuwste inzichten effectieve zorg te verlenen aan een cliënt met een stoma en diens naasten.

13 feb
2023
Verpleegkundige
Verzorgende

Het katheteriseren van de blaas is een voorbehouden handeling. Incontinentie is een veel voorkomend verpleegprobleem welke veel leed en schaamte bij de cliënt veroorzaakt

14 feb
2023

De huidige maatschappij vraagt om transparante wetenschappelijk onderbouwde zorg, waarbij shared decision making een steeds belangrijkere rol inneemt

14 feb
2023
Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige

Het doel van de training is dat de deelnemer na afloop van de training in staat is zelfstandig een perifeer infuus bij een volwassene in te brengen volgens het daarvoor geldende protocol.

14 feb
2023
Nieuw!
Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Arts Verstandelijk Gehandicapten

De kinderartsen nodigen u graag uit voor hun nascholing. Het is nog niet bekend of de bijeenkomst digitaal zal zijn of in het Martini Ziekenhuis zal plaatsvinden. De bijeenkomst start om 17.30 uur of (als het een webinar wordt), om 19.00 uur. In december/januari volgt het programma en kunt u zich inschrijven.