Het laatste nieuws

MartiniWijzer

21 jul
2022

Het voelt alsof de zorg de wind tegen heeft! Maar het belangrijkste in ons werk als arts is het werkelijke contact maken met de patiënt, proberen te achterhalen wat er voor de patiënt echt toe doet!  Dat wordt de uitdaging voor ons als behandelaars.

20 jul
2022

Het toegankelijk houden van de SEH's is de verantwoordelijkheid van de hele keten en vraagt om verschillende interventies. Zou inzage in de SEH-druktemonitor van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) voor de huisarts kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van de spoedzorg? Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZZN), 14 huisartsen en het Martini Ziekenhuis hebben dit de afgelopen 3 maanden uitgeprobeerd in een kleine pilot.

19 jul
2022

Een hoge bloeddruk in de zwangerschap of een kind dat minder groeit kan worden veroorzaakt door een minder goed aangelegde placenta. Met een lage dosering acetylsalicylzuur kan de kans op deze problemen worden verkleind. Aspirine zorgt voor een betere aanleg en werking van de placenta doordat het bloedverdunnend werkt.

13 jul
2022

Sinds eind juni verstuurt het Martini Ziekenhuis digitale recepten vanaf de polikliniek via het LSP naar 78 apotheken in Groningen en Noord Drenthe. De digitale vooraankondiging van het recept wordt als volwaardig recept beschouwd. De patiënt krijgt geen papieren recept meer mee. Hiermee worden veel administratieve werkzaamheden en fouten voorkomen en komen recepten direct op de goede plek.

02 jun
2022

We hebben goed georganiseerde praktijken en in triage uitmuntende uitblinkende assistentes. De huisartsen zijn hoogopgeleide, empathische, en kundige generalisten die ernstige zaken kunnen scheiden van de minder ernstige zaken. Onzin dingen filteren we.

01 jun
2022

Zoals u zult weten zijn de toegangstijden voor de Revalidatiegeneeskunde lang, iets dat uw patiënten, u en ons in de weg zit. Binnen de vakgroep hebben de revalidatieartsen, in samenspraak met de adviseurs transmurale samenwerking, nagedacht over het verbeteren van het toegankelijkheid en verkorten van de toegangstijden. En nee, voor u valse hoop krijgt, uitbreiding van de formatie is niet haalbaar.

01 jun
2022

Sinds enige tijd heeft de Cardiologie te maken met een toenemende druk op de poli, waardoor de toegangstijd voor nieuwe patiënten steeds verder stijgt. De druk wordt mede veroorzaakt door een grote hoeveelheid controlepatiënten.

24 mei
2022

Klaas Hoogenberg, internist in het Martini Ziekenhuis, heeft de zesde editie van het boek 'Praktische Insuline- en GLP1-RA-therapie' uitgereikt aan Mischa Hardieck, huisarts en adviseur transmurale samenwerking in het Martini Ziekenhuis. Het is een praktisch leerboek voor artsen, verpleegkundigen en andere behandelaars in de diabeteszorg, zowel in de eerste als tweede lijn. Iedereen die zich bezighoudt met diabeteszorg, vindt in dit boek praktische tips voor alledaagse werkzaamheden.

15 apr
2022

De Santeon ziekenhuizen slaan de handen ineen om samen zorg te digitaliseren. Samen bieden de ziekenhuizen patiënten straks een digitale voordeur waar zij terecht kunnen voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is.

12 apr
2022

Het aantal patiënten en medewerkers met corona daalt. Dankzij deze dalende besmettingscijfers en de goede vooruitzichten, versoepelt ook het Martini Ziekenhuis de coronamaatregelen. Patiënten en bezoekers hoeven vanaf 13 april geen mondneusmasker meer te dragen. Ook is het niet langer verplicht 1,5 meter afstand te houden. De bezoekregeling gaat terug naar normaal, en begeleiders zijn weer welkom mee te komen naar een afspraak.

02 apr
2022

Het is een gegeven dat de zorg in Nederland van hoogstaande kwaliteit is. De huisartsen hebben veel kennis, en is de zorg ‘’iets ingewikkelder’’ dan is er in heel Nederland op redelijke termijn specialistische kennis beschikbaar. Mooi geregeld, tussen de ‘’partners in de zorg’’. Maar pas op!

01 apr
2022

De werkdruk in het Martini Ziekenhuis is ongekend hoog. We hebben te maken met veel verzuim bij onze zorgprofessionals. Om ruimte te houden voor acute opnames en spoedzorg zijn we helaas opnieuw genoodzaakt geplande operaties af te schalen. Dit betekent dat we vanaf 1 april a.s. geplande operaties moeten afzeggen.

Previous Next